Χορηγοί 1ης Ημερίδας 2019

H διεξαγωγή της 1ης Ημερίδας Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη χορηγών. 

Χορηγοί της ημερίδας με θέμα «Σύγχρονες τάσεις στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία» (Οκτώβριος 2019):