Οργανωτές

Η Ημερίδα Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων διοργανώνεται από το τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ανδρέας Φώσκολος, Επίκουρος καθηγητής (afoskolos@uth.gr)

 

Εργαστήριο: Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων