Ομιλητές

Οικονόμου Picture

 

Δρ. Γεώργιος Π. Οικονόμου, Καθηγητής Υγείας και Ευζωίας Βοοειδών,

Κτηνιατρική Σχολή, University of Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο 

Στοιχεία επικοινωνίας: Georgios.Oikonomou@liverpool.ac.uk

Βιογραφικό σημείωμα

https://www.liverpool.ac.uk/infection-and-global-health/staff/george-oikonomou/

Δρ. Ανδρέας Φώσκολος Picture

Δρ. Ανδρέας Φώσκολος, Επίκουρος Καθηγητής,

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στοιχεία επικοινωνίας: afoskolos@uth.gr

Βιογραφικό σημείωμα https://www.linkedin.com/in/andreas-foskolos-28518a36/

Huw McConοchie

Δρ. Huw McConοchie, Ερευνητής, Zinpro Corporation, Ολλανδία 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Βιογραφικό σημείωμα https://uk.linkedin.com/in/huw-mcconochie-b12307179